5. Werk EV-voorschriften uit

5.1

Werk EV-voorschriften (waaronder planregels) uit en veranker deze in het Ruimtelijk Plan

5.1.2

Veranker de EV-voorschriften en EV-maatregelen

Er dient op te worden toegezien dat de EV-voorschriften formeel onderdeel uitmaken van het besluit en dat wanneer er maatregelen zijn voorzien om het GR te beperken of de effecten van een calamiteit te beperken, moet sprake zijn van juridische borging en werkafspraken die erop toezien dat de maatregelen worden uitgevoerd.

5.1.1

Werk EV-voorschriften uit voor het besluit

De verankering van EV wordt in het ruimtelijk plan gerealiseerd door het opnemen van (al dan niet wettelijk verplichte) planregels, vergezeld van een toelichting van de bijbehorende begrippen en van informatie op de verbeelding.

Dialog